RUNKO

 

 1 ALKUTILANTEEN ARVIOINTI

Minä oppijana: Mitä sosiaalityöhön liittyvää jo osaan? Vahvuuteni? Kehittämisen kohteet?
Minä työyhteisön jäsenenä: Työhistoriani. Kokemukseni työyhteisön jäsenenä olosta.
Mihin olen valmis sitoutumaan?

2 OPPIMISTAVOITTEET

Oppimistavoitteet sovitaan yhdessä ohjaajan kanssa ja ne pohjautuvat jakson osaamistavoitteisiin (Opiskelija hallitsee sosiaalityön asiakastyön perustaidot, tuntee sosiaalityön työtapoja, käytäntöjä ja toimintaympäristöjä ja on rakentanut perustan oman ammatti-identiteettinsä kehitykselle).

Työtehtävien oppimiseen liittyvät tavoitteet.

Tiedollisten valmiuksien kehittymiseen liittyvät tavoitteet.

Taidollisten eli menetelmällisten valmiuksien kehittymiseen liittyvät tavoitteet.

Eettisten valmiuksien kehittymiseen liittyvät tavoitteet.

Ammatillisen identiteetin rakentumista edistävät tavoitteet.

3 HENKILÖKOHTAISET KEHITTYMISTEHTÄVÄT

Miten opin ottamaan vastaan työtehtäviin liittyviä ohjeita?

Miten voin edistää omia tiedollisia, taidollisia ja eettisiä valmiuksiani?

Miten ja mitä hyödyntäen alan rakentaa ammatillista identiteettiäni?

4 AJANKÄYTTÖSUUNNITELMA

Viikkokohtainen ohjelma (karkea, yleinen)
Viikoittaiset työtehtävät
Viikoittaiset ohjausajat (18 t)
Työpaikan koulutukset ja palaverit
Tutustumiskäynnit
Oheisseminaarit ja kirjoittamispäivät (oppimispäiväkirja, etiikkatehtävä, loppuessee, päättöseminaarin esitys)
Yliopiston opettajan ohjauskäynti
Päättöseminaari