Paikan valinnassa tärkeä kriteeri on, mitä opiskelija haluaa oppia käytännön opetuksen jaksoillaan. Eri opintojaksoilla on omat oppimistavoitteensa, mutta opiskelijalla voi olla omia erityisiä oppimistavoitteita. Tällaisia voivat olla erilaisiin asiakasryhmiin ja sosiaalialan ongelma-alueisiin liittyvät intressit, mutta myös esimerkiksi erilaiset ammatilliset työtavat.

Sosiaalialan toimintakenttä on laaja ja eri tehtäväkentät leikkaavat toisiaan – siksi monien substanssikysymysten oppiminen on mahdollista myös “vieraalla kentällä” toimiessa. Esimerkiksi lastensuojelun kysymyksiin voi saada perspektiiviä myös päihdehuollon suunnasta. Opiskelijoita kannustamme olemaan rohkeita paikan valinnassaan. Opiskelu tarjoaa oivallisen mahdollisuuden kokeilla uusia alueita ja löytää itsestään tuntemattomia puolia.

Työpaikkojen näkökulmasta on tärkeää miettiä, mitä kullakin opiskelijan ottavalla työpaikalla on mahdollista oppia. Käytännön opettajan puolestaan kannattaa omalla kohdallaan pohtia, millaisia asioita sosiaalityön ammattilaisena haluaa erityisesti välittää tuleville alan ammattilaisille. Kun näitä asioita on mietitty jo ennalta, opiskelijan oppimisprosessin ohjaamiselle on jo hyvä perusta.

 

 

KÄYTÄNNÖN OPETUKSESSA

Opiskelija voi paikkaa hakiessaan esittää toiveita niistä sosiaalityön toimintasektoreista, jotka hän arvioi omalle oppimiselleen hedelmällisimmiksi. Koordinaattori hankkii vuosittain Praksis-yhteistyökumppanien ja lähikuntien sosiaalityön toimipisteiden joukosta käytännön opetuspaikkoja, jotka säännöllisesti ottavat opiskelijoita ohjaukseen. Opiskelija voi myös etsiä vaatimukset täyttävän paikan itse esimerkiksi omalta asuinpaikkakunnaltaan. Yliopiston kriteerinä käytännön opetuspaikalle on, että sieltä löytyy opiskelijalle sosiaalityön kelpoisuusvaatimukset omaava käytännön opettaja ohjaajaksi.

Yliopiston tehtävä on saada hyvät käytännön opetuspaikat, mielellään ohjauskoulutuksen käyneet käytännön opettajat ja opiskelijat kohtaamaan toisensa. Kun sopiva käytännön opetuspaikka on löytynyt, yliopisto tekee sopimuksen käytännön opetuspaikan kanssa.

HARJOITTELUSSA

xxx