News

Jarva_Jarvisto

Kasvatustieteen päivät Tampereella 15.-16. marraskuuta! / FERA Conference on Education in Tampere on 15-16 November 2018!

Tervetuloa Kasvatustieteen päiville Tampereelle 15.-16. marraskuuta! Kasvatustieteen päivien ilmoittautuminen on avautunut! Tervetuloa keskustelemaan Kasvatustieteen päiville hyvdestä, totuudesta ja kauneudesta kasvatuksessa. Hyvyys, totuus ja kauneus ovat kasvatuksen ajattomia itseisarvoja ja arvokkaan elämän perusteita. Meidän …

Info & Contacts

Who we are

The Faculty of Education (Faculty of Education and Culture) is a research and learning community exploring the current and changing state of education and society and reshaping the educational landscape. The faculty is characterised by social proactivity and multidisciplinary, cross-boundary research and development activities with an emphasis on changing and increasingly multicultural learning and working environments, the societal aspects of teacher training and educational policies, structures, and cultures.

The faculty defines social action as an educational activity: education, teaching, and pedagogical competence are seen as tools for social change. Social action is always incorporated in our interactions with our environment. It also involves a critical attitude towards prevailing circumstances and an effort to understand the underlying factors influencing one’s environment.

The programmes offered in the faculty prepare students to become teachers, educators, and educational experts, from early childhood education to adult education. The learning community values diversity of views and encourages students to think broadly and critically. Together the members of the Faculty of Education research and learning community promote research on the basics of education and educational practices and their development in society. As experts they participate in educational policy discourse and contribute to a stronger society.

Faculty of Education (till December 31st, 2018)
FIN-33014 University of Tampere
Website: http://www.uta.fi/edu/en/introduction.html

Faculty of Education and Culture (as of January 1st, 2019)
FIN-33014 University of Tampere
Email: edu.tau@tuni.fi
Website: http://www.tuni.fi/edu/en

Keitä me olemme?

Kasvatustieteiden tiedekunta (kasvatustsieteiden ja kulttuurin tiedekunta) on kasvatuksen ja yhteiskunnan tilaa ja muutosta tutkiva ja sivistysperustaa uudistava tutkimus ja oppimisyhteisö. Tiedekunnan toimintaa leimaavat yhteiskunnallinen proaktiivisuus sekä monitieteinen, rajat ylittävä kansainvälinen tutkimus- ja kehittämistoiminta. Toiminnassa painottuvat muuttuvat ja monikulttuuristuvat kasvatus- ja työympäristöt, opettajankoulutuksen yhteiskunnallisuus sekä kasvatuksen ja koulutuksen politiikat, rakenteet ja kulttuurit.

Tiedekunnassa yhteiskunnallisuus määritellään aktiiviseksi kasvatustoiminnaksi: koulutus, opetus ja pedagoginen osaaminen ovat yhteiskunnallisen vaikuttamisen keino ja muutosvoima. Yhteiskunnallisuus sisältyy aina yhteistoimintaan ympäristön kanssa. Se on myös kriittistä suhtautumista vallitseviin olosuhteisiin ja pyrkimystä ymmärtää oman toimintatilan taustatekijöitä.

Tiedekunnassa opiskellaan opettajiksi, kouluttajiksi sekä kasvatusalan asiantuntijoiksi varhaiskasvatuksesta aikuiskasvatukseen. Oppimisyhteisö arvostaa moniäänisyyttä ja kannustaa opiskelijoita laaja-alaiseen ja kriittiseen ajatteluun. Yhdessä kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimus- ja oppimisyhteisön jäsenet edistävät kasvatuksen perusteiden ja käytäntöjen tutkimusta ja kehittämistä yhteiskunnassa. Asiantuntijoina he osallistuvat koulutuspoliittiseen keskusteluun ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen.

Kasvatustieteiden tiedekunta (31.12.2018 asti)
33014 Tampereen yliopisto
Sähköposti: edu.info@uta.fi
Verkkosivu: http://www.uta.fi/kasvatustieteiden-tiedekunta

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta (1.1.2019 alkaen)
33014 Tampereen yliopisto
Sähköposti: edu.tau@uta.fi
Verkkosivu: http://www.tuni.fi/edu