Kasvatustieteen päivät Tampereella 15.-16. marraskuuta! / FERA Conference on Education in Tampere on 15-16 November 2018!

Share

Tervetuloa Kasvatustieteen päiville Tampereelle 15.-16. marraskuuta!

Kasvatustieteen päivien ilmoittautuminen on avautunut! Tervetuloa keskustelemaan Kasvatustieteen päiville hyvdestä, totuudesta ja kauneudesta kasvatuksessa. Hyvyys, totuus ja kauneus ovat kasvatuksen ajattomia itseisarvoja ja arvokkaan elämän perusteita. Meidän aikamme joutuu pohtimaan arvokkaan ihmiselämän kysymyksiä globaalisten pirullisten ongelmien keskellä. Millaisia haasteita nämä ongelmat asettavat kasvatustieteille? Päivien aikana pohdimme näitä haasteita sekä yritämme löytää niihin ratkaisuja.

Ilmoittaudu päiville tästä: https://events.uta.fi/kt-paivat2018/ilmoittautuminen/. Early-bird ilmoittautumisaika päättyy 22.10.

Vielä ehdit myös esittää abstraktia teemaryhmään. Abstraktien jättämisaika päättyy 24.9. Lisätietoja Kasvatustieteen päivistä: https://events.uta.fi/kt-paivat2018/

******

Welcome to Tampere for the FERA Conference on Education on 15-16 November 2018!

The registration for the conference has opened! We welcome you to join discussions on virtue, truth and beauty in education. Virtue, truth, and beauty are the timeless intrinsic values of education as well as foundations of valuable life. Our time has to reflect on the issues related to valuable human life in the midst of global vicious problems. What challenges do these problems pose on education? At the FERA Conference on Education, we will discuss these challenges and try to find solutions to them.

Submit your registration for the conference here: https://events.uta.fi/feraconference2018/registration/. Deadline for Early bird registrations is 22 October.

You have still time to submit an abstract for thematic workshops. Deadline for submitting abstracts is 24 September. Further information on the conference: https://events.uta.fi/feraconference2018/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *