Erikoistumiskoulutus Monikulttuurisuus opetustyössä 30 op

colorful canvasPalautteita aiemmilta kurssilaisilta:

Sain paljon ajatuksia/ideoita ja konkreettisia neuvoja sekä kielellisesti että kulttuurisesti maahanmuuttajaopiskelijoiden opetukseen ja ohjaukseen

Kehittämistehtäväni oli itselleni mielenkiintoinen ja koin sen tuovan minulle uutta innostusta eri kieli- ja kulttuuriryhmien opettamiseen. Tiedän sen nostaneen myös oppilaideni motivaatiota ja parantaneen heidän oppimistuloksiaan.

Monikulttuurisuus opetustyössä aloitti uuden ja hyvinkin toivotun vaiheen omassa työurassani

Seuraava koulutusjakso on 28.9.2018-31.1.2020

Erikoistumiskoulutuksen suorittanut on opetus ja kasvatusalan kulttuuri- ja kielitietoisen opetuksen pedagoginen asiantuntija, jolla on valmiudet osallistua oman oppilaitoksensa ja työyhteisön lisäksi myös laajempaan kuntakohtaiseen ja kansalliseen kehittämistyöhön.

Koulutus on suunnattu yleissivistävän sekä toisen asteen ja aikuiskoulutuksen parissa työskenteleville henkilöille, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus opetus- ja kasvatusalalta.

Koulutus toteuttaa Valtioneuvoston asetuksessa 1439/2014 määriteltyjä erikoistumiskoulutuksen yleisiä tavoitteita. Tulosta tästä esite.

KOULUTUSPÄIVÄT

Koulutuspäivät ovat perjantai-iltapäivisin klo 14:15 -18:45 ja lauantaisin klo 9:15-14:45. Koulutus toteutetaan TaYn keskustakampuksella, joka on Tampereen rautatieaseman vieressä. Lähipäiviin voi osallistua myös reaaliajassa AC-välitteisesti. Tämä koskee erityisesti niitä opiskelijoita, jotka ovat pitkän etäisyyden päässä Tampereelta. Tutustu opetussuunnitelmaan.

Koulutuspäivät

Moduuli I, Kulttuurinen moninaisuus koulutusjärjestelmässä ja yhteiskunnassa

Lähipäivät ovat:

1. Tapaamiskerta: 28.-29.9.2018

2. Tapaamiskerta: 12.-13.10.2018

Moduuli II, Kulttuurinen ja kielellinen moninaisuus ja vastuullisuus opetustyössä, koostuu pääosin verkko-opinnoista.

Lähipäivät ovat:

3. Tapaamiskerta: 23.-24.11.2018

4. Tapaamiskerta: 14.-15.12.2018 sekä 28.9.2019

Moduulin III Identiteetin ja äidinkielen tukeminen kulttuurisesti ja kielellisesti moninaisessa ympäristössä.

Lähipäivät ovat:

5. Tapaamiskerta: 18.-19.1.2019

6. Tapaamiskerta: 1.-2.2.2019

Moduuli IV Arviointi kulttuurisesti moninaisessa opetustyössä

Lähipäivät ovat:

7. Tapaamiskerta: 15.-16.3.2019

8. Tapaamiskerta: 5.-6.4.2019

9. Tapaamiskerta: Loppuarviointihaastattelut 1.-2.11.2019

10. Tapaamiskerta: Loppuseminaari 8.11.2019

Aikataulumuutokset ovat mahdollisia.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään HOPS sekä suunnitellaan yhdessä työnantajan kanssa työelämälähtöinen kehittämistehtävä, joka käytännön tuloksin tukee työnantajaorganisaation kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta suuntavia tavoitteita.

Osallistumismaksu: 1800 € / hlö. Laskutetaan neljässä erässä (Maksu on verovähennyskelpoinen).

Hakeudu koulutukseen 3.6.2018 mennessä tällä ilmoittautumislomakkeella

Yhteyshenkilö: Koulutuspäällikkö Tea Seppälä, p. 050 318 7700, sähköposti: Tea.S.Seppala@uta.fi