Doctoral defence of Emily Olsen on March 15. 2019

Emily Olsen defended her thesis on March 15th. Congratulations Emily! Dissertation: U.S Gay, lesbian, and bisexual adolescents more likely to be victims of school violence, bullying Victimization that occurs during …

Doctoral defence of MD Olli Nevalainen on December 16.

Mortality in Epilepsy with Emphasis on Clinical Features Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0298-6 Tiivistelmä Epilepsia on yleinen pitkäaikainen neurologinen sairaus, jota sairastavilla on muuta väestöä lyhyempi elinajanodote. Ylikuolleisuutta ovat osaltaan …

Doctoral Defense of Huu Thuan Vo

29.1.2016 MD, MPH Huu Thuan Vo: Strengthening Public Health Surveillance and Response to Foodborne Outbreaks in Southern Vietnam (Elintarvikevälitteisten epidemioiden seurannan ja torjunnan vahvistaminen Etelä-Vietnamissa) MD, MPH Huu Thuan Von …