Doctoral defence of MD Olli Nevalainen on December 16.

Share

Mortality in Epilepsy with Emphasis on Clinical Features

Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0298-6

Tiivistelmä
Epilepsia on yleinen pitkäaikainen neurologinen sairaus, jota sairastavilla on muuta väestöä lyhyempi elinajanodote. Ylikuolleisuutta ovat osaltaan selittäneet epilepsian taustalla olevat aivosairaudet, erityisesti epilepsian aiheuttaneet syöpäsairaudet, epileptisiin kohtauksiin liittyvät onnettomuudet, lisääntynyt itsemurhakuolleisuus sekä epilepsian huonoon kohtaustasapainoon liittyvät odottamattomat äkkikuolemat.

Väitöskirja pohjautuu kahteen suomalaiseen kohorttitutkimukseen ja kahteen järjestelmälliseen kirjallisuuskatsaukseen. Koko maan kattavassa kohortissa epilepsiaa sairastavan väestönosan kuolleisuus oli kolminkertainen verrattuna taustaväestön kuolleisuuteen. Meta-analyysissä epilepsiaa sairastavien ylikuolleisuus liittyi symptomaattiseen ja kryptogeeniseen etiologiaan sekä suurempaan epileptisten kohtausten tiheyteen. Idiopaattista epilepsiaa sairastavien kokonaiskuolleisuus ei eronnut taustaväestön kuolleisuudesta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *