Doctoral defence of Tuvshinjargal Chimed

Share

7.11.2014 MD, MPH Tuvshinjargal Chimed: Socioeconomic Determinants of Noncommunicable Disease Risk Factors in Rapidly Changing Societies: Multi-country analysis of six countries of the former Soviet Union (Ei-tarttuvien tautien riskitekijöiden yhteys sosioekonomisiin muuttujiin nopeasti muuttuvissa yhteiskunnissa; kuuden entisen Neuvostoliiton maan analyysi)

MD, MPH Tuvshinjargal Chimedin epidemiologian alaan kuuluva väitöskirja

Socioeconomic Determinants of Noncommunicable Disease Risk Factors in Rapidly Changing Societies: Multi-country analysis of six countries of the former Soviet Union
(Ei-tarttuvien tautien riskitekijöiden yhteys sosioekonomisiin muuttujiin nopeasti muuttuvissa yhteiskunnissa; kuuden entisen Neuvostoliiton maan analyysi)

tarkastetaan 7.11.2014 klo 12 Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön luentosalissa, Medisiinarinkatu 3 (T-rak.), Tampere.

Vastaväittäjänä toimii Helsingin yliopiston dosentti Pekka Jousilahti, tutkimusprofessori Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Kustoksena toimii professori Pekka Nuorti.

Ei-tarttuvien tautien riskitekijöiden yhteys sosioekonomisiin muuttujiin nopeasti muuttuvissa yhteiskunnissa; kuuden entisen Neuvostoliiton maan analyysi

Tausta: Sosioekonomisilla muuttujilla on merkittävä rooli ei-tarttuvien tautien riskitekijöiden jakautumisessa väestössä, ja tämä rooli voi olla erityisen kriittinen entisen Neuvostoliiton maissa johtuen niiden nopeista yhteiskunnallisista muutoksista. Tämän väitöskirjan tavoitteena oli tutkia ei-tarttuvien tautien riskitekijöiden esiintymisen yhteyttä sosioekonomiseen asemaan nopeasti muuttuvissa yhteiskunnissa, sekä niiden merkitystä ei-tarttuvien tautien ehkäisy- ja kontrolliohjelmille.

Menetelmät: Aineistona oli 15 501 aikuista kuudesta entisen Neuvostoliiton maasta (Georgia, Latvia, Kazakstan, Ukraina, Venäjä ja Viro), jotka olivat mukana World Health Survey – tutkimuksessa 2002-2004. Tutkimuksen kohteena olevat ei-tarttuvien tautien riskitekijät olivat tupakointi, runsas alkoholin käyttö, ylipaino ja lihavuus, vähäinen vihannesten ja hedelmien kulutus sekä liian vähäinen liikunta. Koulutusta, nykyistä työtä ja varallisuutta käytettiin kuvaamaan sosioekonomista asemaa.

Tulokset: Vähäinen vihannesten ja hedelmien kulutus, ylipaino ja lihavuus sekä miesten tupakointi olivat yleisiä riskitekijöitä tutkimuksen kohteena olevassa väestössä, sen sijaan runsas alkoholin käyttö ja liian vähäinen liikunta olivat odotettua vähäisempiä riskitekijöitä. Sosioekonomista asemaa kuvaavista indikaattoreista varallisuus ja nykyinen työ liittyivät vahvemmin riskitekijöiden esiintymiseen kuin koulutustaso.

Johtopäätökset: Sosioekonomisilla tekijöillä on tutkimuksen kohteena olevissa maissa suuri merkitys ei-tarttuvien tautien riskitekijöiden yleisyyteen. Ei-tarttuvien tautien riskitekijöiden yleisyyttä pitäisi pyrkiä alentamaan sekä väestö- että yksilötasoisilla terveyden edistämiseen ja tautien ehkäisyyn pyrkivillä terveysohjelmilla, joiden tulisi erityisesti kohdistua korkeimman riskin omaaviin ja köyhimpiin väestöryhmiin.

******

Tuvshinjargal Chimed on syntynyt Ulaanbaatarissa Mongoliassa ja hän on suorittanut MD -tutkinnon, National Medical University of Mongolia sekä MPH -tutkinnon, University of the Philippines.

Chimedin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1976, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9577-9, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1463, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9578-6, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *