Doctoral Defense of Huu Thuan Vo

Share

29.1.2016 MD, MPH Huu Thuan Vo: Strengthening Public Health Surveillance and Response to Foodborne Outbreaks in Southern Vietnam (Elintarvikevälitteisten epidemioiden seurannan ja torjunnan vahvistaminen Etelä-Vietnamissa)

MD, MPH Huu Thuan Von epidemiologian alaan kuuluva väitöskirja

Strengthening Public Health Surveillance and Response to Foodborne Outbreaks in Southern Vietnam
(Elintarvikevälitteisten epidemioiden seurannan ja torjunnan vahvistaminen Etelä-Vietnamissa)

tarkastetaan 29.1.2016 klo 12 Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön luentosalissa, Medisiinarinkatu 3 (T-rak.), Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Ralf Reintjes (Hampurin yliopisto, Saksa). Kustoksena toimii professori Pekka Nuorti.

Elintarvikevälitteisten epidemioiden seurannan ja torjunnan vahvistaminen
Etelä-Vietnamissa

Elintarvikevälitteiset epidemiat ovat maailmanlaajuinen kansanterveysongelma, etenkin kehittyvissä maissa kuten Vietnamissa. Epidemioiden havaitsemis-ja seurantajärjestelmät sekä valmiudet niiden torjuntaan ja ehkäisyyn ovat näissä maissa puutteellisia: tutkittua näyttöä epidemioiden ja tautitapausten määrästä sekä niiden terveydenhuoltojärjestelmälle ja yhteiskunnalle aiheuttamasta taakasta on vähän. Vietnamissa ilmoitetaan vuosittain virallisesti noin 200 ruokaepidemiaa, 6000 tautitapausta ja 50 kuolemaa. Todellisuudessa nämä luvut ovat huomattavasti suurempia koska puutteellinen seurantajärjestelmä havaitsee vain pienen osan tautitapauksista, laboratorioilla ei ole valmiuksia taudinmääritykseen eikä valtaosaa epidemioiden aiheuttajista kyetä jäljittämään. Vaikka elintarviketurvallisuuden tulisi kattaa koko tuotantoketjun monitoroinnin ja riskikohtien identifioinnin pellolta pöytään, puutteelliset resurssit rajoittavat tämän toteutumista.

Väitöskirjatutkimuksen tavoite oli ruokaepidemioiden epidemiologisen seurannan ja torjunnan vahvistaminen elintarviketurvallisuuden parantamiseksi Etelä-Vietnamissa. Tutkimus koostuu neljästä ruokaepidemiasta, joiden selvityksestä päätutkija vastasi toimiessaan Vietnamin Kansanterveyslaitoksessa ja kenttäepidemiologian koulutusohjelmassa. Useat epidemiat liittyivät suurien vientiteollisuusyhtiöiden henkilökunnan joukkoruokaloihin. Hyödyntämällä useita epidemiologisia tutkimusasetelmia näissä tutkimuksissa tunnistettiin laajojen ruokaepidemioiden lähteitä, välittäjäelintarvikkeita sekä riskitekijöitä. Lisäksi tutkittiin elintarviketyöntekijöiden ruokaturvallisuuteen liittyviä tietoja, asenteita ja käytäntöjä. Suurien teollisuuslaitosten ruokaloissa todetuilla epidemioilla on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, mm. sairauspoissaolojen kautta. Tutkimuksen tulokset tuottivat tietoa Etelä-Vietnamin kansanterveysviranomaisille tartuntatautien seurantajärjestelmien kehittämistarpeista, epidemiologisten ja laboratoriovalmiuksien vahvistamistarpeista sekä elintarviketyöntekijöiden koulutuksen sisällöstä. Tutkimuksen kansainväliset yhteistyötahot olivat Vietnamin Kansanterveyslaitos (Institute of Public Health), Ho Chi Minh City ja Maailman terveysjärjestö (WHO), Hanoi, Vietnam sekä Tampereen yliopiston Terveystieteiden yksikkö.

******

Huu Thuan Vo on syntynyt Kon Tumissa Vietnamissa. Hän on suorittanut lääkärin tutkinnon Vietnamissa University of Medicine and Pharmacyssa, Ho Chi Minh Cityssä sekä MPH -tutkinnon Hollannissa Royal Tropical Institutessa, Vrijen yliopistossa Amsterdamissa.

Von väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2133, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0016-6, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1630, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0017-3, ISSN 1456-954X. http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Huu Thuan Vo, Huuthuan.Vo@staff.uta.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *