Tätä sivustoa ei enää päivitetä.


Uusi osoite: sites.tuni.fi/korkeakouluopettajanitseopiskelu

Esittely

TÄMÄ ON VANHA SIVUSTO JA SITÄ EI ENÄÄ PÄIVITETÄ. UUSI OSOITE:

SITES.TUNI.FI/KORKEAKOULUOPETTAJANITSEOPISKELU

Korkeakouluopettajan itseopiskelusivusto on suunnattu korkeakoulun opetus- ja tutkimushenkilöstölle oman opiskelun, oppimisen, asiantuntijuuden ja ammatillisen kasvun tukemiseksi. Sivustolle on koottu linkkejä suomen- ja englanninkielisiin videoihin ja tutkimusartikkeleihin, workshop -materiaalia ja best practices -koosteita sekä muuta opettajan työtä tukevaa materiaalia.

Opetus

Tältä sivustolta löydät tietoa opetuksesta, näkökulmia erilaisiiin oppimisteorioihin sekä arjen työkalupakkia korkeakouluopettajan työhön ja oman ammatillisen kasvun tukemiseen.


Sivuston sisältö

Teoreettisia ja käsitteellisiä näkökulmia opetukseen ja oppimiseen

Käänteinen opetus ja sulautuva oppiminen

Palautteenanto ja oppimisen arviointi

Osallistava korkeakoulutus ja opintoihin kiinnittymisen tukeminen

Linjakas opetus

Yhteisopettajuus

Käytännön vinkkejä opetukseen

Opetussuunnitelma

Tältä sivustolta ja alasivuilta löydät tietoa liittyen opetussuunnitelman laatimiseen, toteuttamiseen ja yleistä tietoa ja teoreettisia näkökulmia osaamisperustaiseen opetussuunnitelmaan.


Sivuston sisältö

Teoreettisia ja käsitteellisiä näkökulmia opetussuunnitelmaan

Osaamisperustainen opetussuunnitelma

Opintojen mitoitus

Ohjaus

Tältä sivustolta ja alasivuilta löydät tietoa liittyen ohjaukseen, ammatillisen kasvun ja asiantuntijiaidentiteetin rakentumisen tukemiseen sekä yleistä tietoa siitä, miten oppijoita voidaan ohjata itseopiskeluun ja esimerkiksi tiedonhakuun.


Sivuston sisältö

Teoreettisia ja käsitteellisiä näkökulmia ohjaukseen

Asiantuntijuus ja ammatillinen identiteetti

Opettajan työn erityiskysymyksiä

Tältä sivustolta ja alasivuilta löydät tietoa liittyen opettajan työn erityiskysymyksiin esimerkiksi liittyen siihen, miten erinäiset stereotypiat vaikuttavat opettamiseen ja oppimiseen.


Sivuston sisältö

Kansainvälisyys korkeakoulutuksessa

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Inklusiivinen korkeakoulu