Täältä löydät tietoa ja erilaisia näkökulmia osaamisperustaisuudesta ja osaamisperustaisen opetussuunnitelman toteuttamisesta 


Tietoa osaamisperustaisesta opetussuunnitelmasta


Erilaisia näkökulmia osaamisperustaiseen opetussuunnitelmaan


Uuden Tampereen yliopiston opetussuunnitelmatyö