Kuulumisia -hanke

Kuulumisia -hankkeessa Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunta järjestää täydennyskoulutuksena maahanmuuttajataustaisille ja maahanmuuttajien opetuksessa työskenteleville henkilöille

  • opettajan pedagogiset opinnot 60 op
  • perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op
  • mahdolliset täydentävät opinnot

Tällä hetkellä on menossa Kuulumisia VI – opettajan pedagogiset opinnot ja Kuulumisia VII – perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot.

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot on tarkoitettu ulkomaisen korkeakoulututkinnon suorittaneille, joiden tulee tehdä täydentäviä opintoja saadakseen Suomessa kelpoisuuden tiettyä koulutusta edellyttävään tehtävään. Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoihin on kaksi hakua vuodessa. Tarkemmat tiedot löydät kelpoisuus- ja pätevöitymisopintojen omilta nettisivuilta.

Lisätietoja:

yliopisto-opettaja Maija Yli-Jokipii, maija.yli-jokipii@uta.fi, 050 4377145

projektisuunnittelija Joni Forsell, joni.forsell@tuni.fi