Kuulumisia VII täydennyskoulutuksessa Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunta järjestää perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60op) maahanmuuttajataustaisille ja maahanmuuttajien opetuksessa työskenteleville henkilöille. Koulutus toteutetaan inkluusion periaatteiden mukaisesti:

  • Maahanmuuttajataustaisia ja suomalaisia opiskelijoita koulutetaan samassa ryhmässä. Koulutukseen
    valittavista opiskelijoista puolet on maahanmuuttajataustaisia.
  • Opintojaksot toteutetaan yhdessä syntyperäisiä suomalaisia edustavien luokanopiskelijaryhmien kanssa.
  • Koulutuksen sisällöt tukevat inkluusion edistämistä kaikkialla kasvatuksessa.
  • Opetusharjoittelu toteutetaan inklusiivisissa oppimisympäristöissä.

Ensimmäinen Kuulumisia VII ryhmä on aloittanut joulukuussa 2018. Haku kevään ryhmään alkaa 14.1. ja päättyy 15.2.2019. Hakulomake ja lisätietoja koulutuksesta: http://www.uta.fi/edu/kuulumisia