”Jos tarvitset hyvän opettajan, ota Kuulumisia-opettaja!”

”Jos tarvitset hyvän opettajan, ota Kuulumisia-opettaja!” ”Kuulumisia-täydennyskoulutuksen ytimenä on tehdä näkyväksi ulkomaalaistaustaisten opettajien osaaminen sekä ulkomaailmalle että heille itselleen”, kertoo Kuulumisia-koulutuksen vastuuopettaja Maija-Ylijokipii Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnasta. ”Kuulumisia-opettajat osaavat niin …