Mentorointia vakassa

Yhteistä oppimiskumppanuutta luomassa

OTA YHTEYTTÄ

Mentorointia ja oppimiskumppanuutta varhaiskasvatuksessa –kärkihankkeessa kehitetään mentorointia, joka tukee varhaiskasvatuksen ammattilaisen ammatillista kehittymistä työelämän eri vaiheissa. Kärkihankkeen tavoitteena on luoda varhaiskasvatuksen toimintaympäristöön sopiva mentorointimalli. Malli luodaan yhteistyössä koulutuksen ja työelämän kanssa. Koulutuksen yhteistyökumppaneina ovat Tampereen seutukunnan varhaiskasvatusorganisaatiot päiväkoteineen. Tällä hetkellä mukana on yli 60 päiväkotia.

Ajankohtaista

Valmistuneen mentorin ajatuksia mentorikoulutuksen annista

Vieraskynä-kirjoittajana varhaiskasvatuksen opettajien mentorikoulutuksessa mentoriksi valmistunut Heta Flyktman. Kuluneen vuoden aikana olen saanut olla osa Tampereen yliopiston järjestämää Mentorointia vakassa -kärkihanketta osallistumalla Varhaiskasvatuksen opettajista mentoreita (10 op) -koulutukseen. Oma mentorointiryhmäni on …

Varhaiskasvatuksen johtajat mentorointiprosessin alussa

Perjantaina 2.11. varhaiskasvatuksen johtajien mentorikoulutuksessa käsiteltiin Päivi Kupilan johdolla mentorointiprosessin aloittamista sekä johtajan identiteettiä. Iltapäivällä professori Kirsti Karila luennoi aiheesta Varhaiskasvatusuudistusten käytäntöihin vieminen johtajan työsarkana. Iltapäivän lopuksi johtajamentorit hahmottelivat tulevan …