Valmistuneen mentorin ajatuksia mentorikoulutuksen annista

Vieraskynä-kirjoittajana varhaiskasvatuksen opettajien mentorikoulutuksessa mentoriksi valmistunut Heta Flyktman. Kuluneen vuoden aikana olen saanut olla osa Tampereen yliopiston järjestämää Mentorointia vakassa -kärkihanketta osallistumalla Varhaiskasvatuksen opettajista mentoreita (10 op) -koulutukseen. Oma mentorointiryhmäni on …

Valmistuvan mentorin ajatuksia mentorointiryhmän aloittamisesta

Vieraskynä-kirjoittajana varhaiskasvatuksen opettajien mentorikoulutuksessa mentoriksi valmistuva Maarit Laukkanen. “Olen saanut olla mukana Tampereen yliopiston järjestämässä Mentorointia vakassa -kärkihankkeen mentorikoulutuksessa. Koulutuksen loppupuolella saimme ohjattavaksi mentorointiryhmän. Omana tavoitteenani on mentorin ominaisuudessa ohjata …