Mentorointia ja oppimiskumppanuutta -kärkihankkeen varhaiskasvatuksen opettajamentorien mentorointiryhmät alkavat syksyllä 2018 Tampereella, Ylöjärvellä, Kangasalla, Pirkkalassa, Nokialla ja Lempäälässä.

Kunnat ovat suunnittelemassa mentorointiryhmätoimintaa. Alla kesän 2018 kuntakohtainen tilanne.

Tampereella aloittaa syksyllä 2018 neljä-viisi mentorointiryhmää, joissa jokaisessa ryhmässä on neljä-viisi työuran alussa olevaa varhaiskasvatuksen opettajaa. Mentorointiryhmien kesto syyslukukauden 2018 kerran kuussa.

Ylöjärvellä aloittaa syksyllä 2018 kolme mentorointiryhmää. Mentorointiryhmien kesto elokuusta tammikuuhun kerran kuussa.

Nokialla aloitta syksyllä 2018 kolme mentorointiryhmää. Mentorointiryhmien kesto elokuusta 2018 kevääseen 2019 kerran kuussa.

Kangasalla aloittaa kaksi mentorointiryhmää. Mentorointiryhmien kesto syyskuusta 2018 kevääseen 2019 kerran kuussa.

Lempäälässä aloittaa yksi mentorointiryhmä. Mentorointiryhmien kesto syyskuusta 2018 huhtikuuhun 2019 kerran kuussa.

Pirkkalassa mentorointi tapahtuu sekä learning cafe -tyylisesti että mentorointiryhmätoimintana kerran kuussa.