TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAAJIEN JA INDUKTIOVAIHEEN MENTORIEN TÄYDENNYSKOULUTUS (10 op)

Hankkeessa luodaan mentoroinnin käytäntöjä, jotka kehittävät varhaiskasvatusopiskelijoiden koulutuksen aikaista työssäoppimisen ohjausta. Koulutuksessa tähdennetään hyviä ohjauskäytäntöjä, muuttuvia varhaiskasvatustyön vaatimuksia, jaettua johtajuutta ja varhaiskasvatussuunnitelman suuntaviivoja.

Mentorit koulutetaan sekä varhaiskasvatusopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen että työuran alkuvaiheen mentoreiksi.

Koulutus antaa valmiuksia  ammatillisen kehittymisen tukemiseen. Lisäksi tarkastellaan työelämän muutoksen vaikutuksia ammatillisiin rooleihin ja kasvattajatiimin johtamiseen.

Työuran alkuvaiheessa oleva lastentarhanopettaja tekee henkilökohtaisen ammatillisen kehittymisen suunnitelman yhdessä mentorin kanssa. Mentori tukee uuden työntekijän pääsyä pedagogisen yhteisön jäseneksi. Perehdyttämiskäytäntöjen kehittäminen on osa mentorin työnkuvaa. Työelämän kanssa luodaan organisatoriset rakenteet mentorointiryhmille.

Koulutus on osallistujalle maksutonta. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa koulutushanketta.

MILLOIN KOULUTUSTA?

  • Haku mentorikoulutukseen 2017
  • Koulutus käynnistyy keväällä 2018
  • Keväällä 2018 mentorikoulutus
  • Syksyllä 2018 mentorointiryhmät käynnistyvät
  • Syksyllä 2018 perehdytyskäytäntöjen tarkastelu osana mentorin työnkuvaa