Varhaiskasvatusjohtajien mentorikoulutus (10 op)

Hankkeen toisessa vaiheessa koulutetaan varhaiskasvatusjohtajia johtajan tehtäviin siirtyvien tueksi.

  • Syksyllä 2018 varhaiskasvatusjohtajien mentorikoulutus

Koulutus on osallistujalle maksutonta. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa koulutushanketta.