Varhaiskasvatuksen opettajien mentorikoulutuksen päätös

Share

Perjantaina 26.10. varhaiskasvatuksen opettajamentoreiksi valmistuvat kokoontuivat viimeiseen lähikoulutuspäivään reflektoimaan oppimaansa. Päivi Kupila ohjasi mentorit oman osaamisen tunnistamisen pariin. Mentorikoulutus päättyi päätösjuhlaan, jossa puheita pitivät hankepäällikkö Päivi Kupila, professori Kirsti Karila, kärkihankkeen ohjausryhmän jäsen Sisko Nevala, sekä valmistuva mentori Maarit Laukkanen.

Päätösjuhlassa varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden musisointi herkisti kuuntelijat erityisesti Hektorin Mandoliinimiehestä tehdyn sovituksen, Mentorihenkilö, myötä. Lopuksi mentorit saivat mentorin todistuksen. Päätösjuhla oli lämminhenkinen ja mentoroinnin merkitys tuli hyvin esille eri puheenvuoroissa. Vaikka lähikoulutus päättyi, mentorit jatkavat edelleen oman mentorointiryhmän ohjausta.

Kuvassa alla vasemmalla hankepäällikkö Päivi Kupila ja kuvassa alla oikealla professori Kirsti Karila:

Varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijat esiintymässä:

Valmistuneet mentorit:

Kaksi alinta kuvaa Jaakko Kinnunen / Tampereen yliopisto