Pakolliset opinnot jatkuvat, laajentavat (20 op) muutoksessa

Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden erikoistumiskoulutukseen sisältyvä moniammatillinen johtamiskoulutuskokonaisuus (Mojop 10 op) toteutetaan  kokonaisuudessaan kaksi kertaa lukuvuodessa Tampereen yliopistossa entiseen tapaan, mutta sisällön osalta pienin tarkennuksin syksystä 2018 alkaen. Aiempi kahden teeman moduuli …