Mojop+20op-kokonaisuuteen voidaan hyväksyä hakemuksesta (oman) johtamistyön kannalta ajankohtainen projekti tai kehittämistehtävä (2 op), jonka aihe liittyy esim. johtamiseen, hallinnointiin, organisointiin tai intervention arviointiin jne.

KEHITTÄMISTEHTÄVÄN SUORITUSTAPA 

o Hyväksyttäväksi haettavan kokonaisuuden yksityiskohtainen kirjallinen kuvaus (n.10 sivua)
o Lisäksi liitteenä tulee olla erillinen selvitys opiskelijan omasta osuudesta
o Työnantajan todistus

Kehittämistehtäväksi hyväksyminen etenee Mojop-ohjausryhmälle tehtävästä hakemuksesta. Kehittämistehtäväksi voidaan hyväksyä erityyppisiä kokonaisuuksia. Suorituksia koskee 10 v vanhenemissääntö.

Toimita kehittämistehtävä ja hakemus osoitteeseen heli.parviainen at tuni.fi

Hakemuslomake

Tarvittaessa lisätietoja: heli.parviainen at tuni.fi