Teeman mukaiseen kirjallisuuteen perustuvat soveltavat kirjatentit toteutetaan ryhmätentteinä FLIPPED CLASSROOM –työskentelynä .

Kirjatenttien toteutuksen pääperiaatteina noudatetaan seuraavaa:

  1. Osoitetun kirjallisuuden lukeminen.
    – yksi suomenkielinen kirja tai kaksi artikkelia (1 op)
    – yksi vieraskielinen (yleensä englanti (2 op))
  2. Kirjatentti toteutetaan ryhmätenttinä.
  3. Arviointi (hyv./täyd./hyl.) rakentuu opettajan arvioinnista sekä vertaisarvioinnista.

Kirjatenttiin ilmoittaudutaan ennakkoon.

SYKSY 2018

Kirjatentti –  Uudistuva sote-palvelujärjestelmä (2 op)

27.9.18 klo 13.15 – 16.00 | TAY ARVO F216

Kirjatentti –  Asiakaslähtöisyys sote-palveluiden kehittämisessä (2 op)
23.11.2018 klo 13.15–16.00 | TAY ARVO F216

KEVÄT 2019

Kirjatentti – Johtaminen ja johtajuus (2 op)
31.1.2019 klo 13.15-16.00 | TAY ARVO

Loput kevään 2019 kirjatentit julkaistaan joulukuun 2018 alussa.