Teeman mukaiseen kirjallisuuteen perustuvat soveltavat kirjatentit toteutetaan ryhmätentteinä FLIPPED CLASSROOM –työskentelynä .

Kirjatenttien toteutuksen pääperiaatteina noudatetaan seuraavaa:

  1. Osoitetun kirjallisuuden lukeminen.
    – yksi suomenkielinen kirja tai kaksi artikkelia (1 op)
    – yksi vieraskielinen (yleensä englanti (2 op))
  2. Kirjatentti toteutetaan ryhmätenttinä.
  3. Arviointi (hyv./täyd./hyl.) rakentuu opettajan arvioinnista sekä vertaisarvioinnista.

Kirjatenttiin ilmoittaudutaan ennakkoon.

KEVÄT 2019 – kirjatentit

Johtaminen ja johtajuus (2 op)
31.1.2019  | TAY ARVO

LEAN terveydenhuollossa (2 op)
HUOM! toteutus ns.kotitenttinä 13.3.-23.4.2019

Työyhteisön haastavat tilanteet (2 op)
26.4.2019 klo 13.15 – 16.00 | TAY ARVO

Moniammatillisuudesta (2 op)
29.5.2019 klo 13.00 – 16.00 | TAY ARVO