Teeman mukaiseen kirjallisuuteen perustuvat soveltavat kirjatentit toteutetaan ryhmätentteinä FLIPPED CLASSROOM –työskentelynä .

Kirjatenttien toteutuksen pääperiaatteina noudatetaan seuraavaa:

  1. Osoitetun kirjallisuuden lukeminen.
    – yksi suomenkielinen kirja tai kaksi artikkelia (1 op)
    – yksi vieraskielinen (yleensä englanti (2 op))
  2. Kirjatentti toteutetaan ryhmätenttinä.
  3. Arviointi (hyv./täyd./hyl.) rakentuu opettajan arvioinnista sekä vertaisarvioinnista.

Kirjatenttiin ilmoittaudutaan ennakkoon.

SYKSYN 2019  kirjatentit & ilmoittautuminen
  • syksyn kirjatentit-linkki päivitetty 16.10.19