TAU | korona & syyslukukauden 2020 opetus – pandemiaryhmän tiedote (1.9.2020) 
yleistä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta

Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Tampereen yliopisto | Opintorekisteriin (NettiOpsu)

Moniammatilliset johtamisopinnot (mojop)

Mojop-koulutuskokonaisuus 30 op on opetus- ja kultuuriministeriön v. 2004 linjausten mukainen moniammatillisten lähijohtamisen opintojen kokonaisuus, joka rakentuu seuraavista osista

Tampereen yliopiston lääke- ja biotietieden tiedekunnassa erikoistuvien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden
erikoistumisopintoihin vaadittavat pakoilliset MoJop-opinnot (10 op) toteutetaan yhteistyössä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan terveystieteiden tieteenalayksikön ja Tays ERVA-alueen sairaahoitopiirien (Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme ja Pirkanmaa) kanssa. Nämä kuudesta moduulista rakentuvat opinnot ovat tarjolla myös em. sairaanhoitopiireissä työskenteleville esimiehille.

 

Mojop-koulutus toteutetaan joustavan “non-stop”-periaatteen mukaisesti. Tällöin opiskelija voi suunnitella 10 op:n suorittamisen itselleen sopivimman aikataulun mukaisesti esim. jakaen opintojen suorituksen useammalle lukuvuodelle (1pv/lukukausi/shp) tai nopeimmillaan suorittaa “Mojopit”yhden lukukauden aikana kokoamalla
pakolliset osiot eri shp:ien koulutusteemoista. Erikoistujan on tärkeää huomioida näihin opintoihin tarvittava aika (vähintään puoli vuotta) suhteessa erikoistumisopintojensa valmistumiseen.

Koulutukseen ilmoittautuminen ennakkoon

on pakollista mm. lähijaksojen käytännön järjestelyn organisoinnin sekä opintosuoritusten hallinnoinnin vuoksi.
Koulutukseen ilmoittaudutaan sähköisesti (e-lomake) ja jokaiselle suoritettavalle lähijaksolle erikseen.

Moodle-oppimisympäristö koulutuksen oheisresurssina

Opintosuoritukset ja todistukset

 

Lisätietoja

yliopisto-opettaja Heli Parviainen | heli.parviainen @ tuni.fi

koulutuspäällikkö Sari Orhanen | sari.orhanen @ tuni.fi