TAU:n Mojop+20op-ohjelma jatkuu aiempaan tapaan syksyllä 2019 valtakunnallisen +20op -pilotin rinnalla.

Ohjattuja oppimistehtäviä voi ilmoittautua suorittamaan kun ns. pakollisista Mojop-moduuleista on suoritetttu vähintään puolet (=kolme moduulia).

Johtamisosaamista laajentavat oppimistehtävät toteutetaan ohjattuna monimuoto-opiskeluna osittain Moodle-verkko-oppimisympäristössä.

Ohjatut oppimistehtävät – Syksy 2019

Opintoja voi suorittaa myös soveltavina kirjatentteinä, joissa aiheina on vaihtelevasti johtamistyön eri osa-alueita.

Kirjatentit – syksy 2019

Edellä mainittujen lisäksi voi erikoistuja hakea hyväksyttäväksi, Mojop-ohjausryhmän vahvistaman kriteeristön mukaisesti, aiemmin hankittua johtamiskokokemusta tai – koulutusta (AHOT).

AHOT – kriteerit ja hakeminen