KEVÄÄN 2020 OHJELMA PYRITÄÄN TOETUTTAMAAN SUUNNITELLUSTI ERI TAVOIN ETÄTOTEUTUKSENA – TIEDOTAMME TARKEMMIN VIIKON 13 AIKANA – SEURAA  MOJOP-SIVUSTOA JA SÄHKÖPOSTIASI!

TAU:n Mojop+20op-ohjelma jatkuu aiempaan tapaan syksyllä 2019 valtakunnallisen +20op -pilotin rinnalla.

Ohjattuja oppimistehtäviä voi ilmoittautua suorittamaan kun ns. pakollisista Mojop-moduuleista on suoritetttu vähintään puolet (=kolme moduulia).

Johtamisosaamista laajentavat oppimistehtävät toteutetaan ohjattuna monimuoto-opiskeluna osittain Moodle-verkko-oppimisympäristössä.

KEVÄÄN 2020 “laajentavien” OHJELMApäivitetty 10.1.20

Opintoja voi suorittaa myös soveltavina kirjatentteinä, joissa aiheina on vaihtelevasti johtamistyön eri osa-alueita.

KIRJATENTIT kevät 2020

Edellä mainittujen lisäksi voi erikoistuja hakea hyväksyttäväksi, Mojop-ohjausryhmän vahvistaman kriteeristön mukaisesti, aiemmin hankittua johtamiskokokemusta tai – koulutusta (AHOT).

AHOT – kriteerit ja hakeminen