Johtamisosaamista laajentavat oppimistehtävät toteutetaan ohjattuna monimuoto-opiskeluna osittain Moodle-verkko-oppimisympäristössä sekä soveltavina kirjatentteinä, joissa aiheina on vaihtelevasti johtamistyön eri osa-alueita.

Ohjattuja oppimistehtäviä voi ilmoittautua suorittamaan kun ns. pakollisista Mojop-moduuleista on suoritetttu vähintään puolet (=kolme moduulia).

Mojop 30op-koulutuksen osana on myös mahdollisuus suorittaa kevätlukukaudella 2019 toteutettava terveysviestinnän (2op) opintokokonaisuus. TERVI järjestetään yhteistyössä Terveystieteiden yksikön(HES) ja Viestinnän, median & teatterin yksikön (COMS) kesken moniammatillisena ja -tieteisenä toteutuksena.
Lue lisää kevään 2019 ohjelmasta.

Edellä mainittujen lisäksi voi erikoistuja hakea hyväksyttäväksi, Mojop-ohjausryhmän vahvistaman kriteeristön mukaisesti, aiemmin hankittua johtamiskokokemusta tai – koulutusta (AHOT).

Ohjatut oppimistehtävät – kevät 2019
Kirjatentit – kevät 2019
AHOT – kriteerit ja hakeminen