Kevät 2019 – oppimistehtävät ja ilmoittautuminen

Ohjelman mukainen tehtävä toteutetaan, mikäli  tehtävään ilmoittautuu riittävä määrä opiskelijoita.
Tehtävien suorittamiseen on aikaa keskimäärin 2-3 kk.
Tehtävän vastuuohjaaja rakentaa pedagogisen sekä käytännön toteutuksen casen/tehtävän kannalta mielekkäimmällä tavalla, kuitenkin pääosin verkkoperustaisesti tai mahdollisesti osittain myös kontaktiopetuksena (esim. aloitus- (intro + ohjeistus) tai päätösistunto (palaute, summary)).

Kevään 2019 oppimistehtävät – ilmoittaudu mukaan!