SYKSY 2019 – oppimistehtävät ja ilmoittautuminen

  • Syksyn ohjelma(linkki) on päivitetty 9.9.19!

Ohjelman mukainen tehtävä toteutetaan, mikäli  tehtävään ilmoittautuu riittävä määrä opiskelijoita.
Tehtävien suorittamiseen on aikaa keskimäärin 2-3 kk.
Tehtävän vastuuohjaaja rakentaa pedagogisen sekä käytännön toteutuksen casen/tehtävän kannalta mielekkäimmällä tavalla, kuitenkin pääosin verkkoperustaisesti tai mahdollisesti osittain myös kontaktiopetuksena (esim. aloitus- (intro + ohjeistus) tai päätösistunto (palaute, summary)).