Erikoistumisopintoihin vaadittavat johtamisopinnot (10 op)
  1. Organisaation toiminnan ja johtamisen lähtökohtia  – webinaari 9.9.2020 + verkkokurssi
  2. Henkilöstön voimavarojen johtaminen 9.12.2020
  3. Johtamisen vuorovaikutus ja organisaatioviestintä – webinaari 20.10.2020 + verkkokurssi
  4. Talouden ohjaus ja toiminnan arviointi th:ssa – webinaari 4.11.2020 + verkkokurssi
  5. Terveydenhuollon ja johtamisen juridiikka – webinaari 24.11.2020 + verkkokurssi
  6. Sosiaali- ja terveyspolitiikka – webinaari 1.10.2020 + verkkokurssi

Ilmoittautuminen

Mojop-koulutus 10-30 op – info