Pakolliset opinnot jatkuvat, laajentavat (20 op) muutoksessa

Share

Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden erikoistumiskoulutukseen sisältyvä moniammatillinen johtamiskoulutuskokonaisuus (Mojop 10 op) toteutetaan  kokonaisuudessaan kaksi kertaa lukuvuodessa Tampereen yliopistossa entiseen tapaan, mutta sisällön osalta pienin tarkennuksin syksystä 2018 alkaen.

Aiempi kahden teeman moduuli “Juridiikka |Tietohallinto” tullaan kohdentamaan kokonaisuudessaan terveydenhuollon juridiikkaan liittyviin kysymyksiin syksystä 2018 alkaen. Tietohallinnon osuus sijoitetaan
“Organisaation toiminta ja johtaminen” -moduuliin.

Mojop 30 op

Syksyn 2018 ohjelmassa johtamisosaamista laajentavissa opinnoissa (20 op) on tarjolla sekä ohjattuja oppimistehtäviä sekä soveltavia kirjatenttejä. Myös aiemmin hankinttua osaamista voi hakea hyväksi luettavaksi valinnaisiin opintoihin.

Laajemman +20 op-Mojoppien osalta ollaan käynnistämässä valtakunnallisen yhteistyön kokeilua, näillä näkymin syksystä 2019 alkaen. Tästä tarkemmin syksyn kuluessa.

Tarkempia tietoja
heli.parviainen @ uta.fi tai 050 4201516