Valtakunnallinen erikoistuvien
johtamiskoulutuspilotti EJOP+20 op –  2019-2021

Erikoistuville lääkäreille ja hammaslääkäreille tarkoitettu valtakunnallisesti toteutettava kaksi vuotinen johtamisopintojen +20 op (EJOP+20op) pilotti
on käynnistynyt syksyllä 2019. EJOP+20op-pilotti toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistojen kesken.
Pilottivaiheessa myös Helsingin yliopisto on mukana referee-jäsenenä.

Pilottiohjelmaan saatiin hakuajan puitteissa kaikkiaan lähes 50 hakemusta, joista kukin yliopisto on valinnut
pilottiin viisi opiskelijaa/yliopisto  – yhteensä 25 opiskelijaa.

Valtakunnallinen EJOP+20op toteutetaan DigiCampus-verkkoympäristössä, jonka koulutuskäyttöä pilotoidaan samalla.