Professori Hannu Saarijärvi, Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu

Share

Hannu Saarijärvi on palvelujen ja kaupan professori Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa ja hän aloittaa markkinoinnin professorina 1.8.2018 alkaen. Hänen tutkinut mm. asiakaslähtöisyyttä, asiakkaan kokemaa arvoa sekä hyvän ja huonon asiakaskokemuksen ominaispiirteitä eri toimialoilla. Viimeaikaisessa tutkimuksessa ovat korostuneet myös palvelujen ja kaupan alan evoluutio sekä asiakastiedon rooli palvelujen kehittämisessä.

Hannu Saarijärvi  Twitterissä ja LinkedInissä

sekä muita artikkeleita

Kuluttajien välinen kauppa Suomessa
Muodin verkkokaupan palautuskäyttäytyminen
Asiakastieto on laina
Kansantalouden mentaalimalli