KOULUTUSOHJELMAN AIKATAULU ja sisältö

 

Helsinki 29.8.2018 Tulevaisuuden monimuotoinen toimintaympäristö – keskeiset mahdollisuudet ja haasteet (Muutosjohdon akatemia)

Uusi toimintaympäristö ja ekosysteemi
Johtamisen uudet roolit ja toimintamallit: palvelujen järjestäminen ja tuotannon omistajaohjaus
Tuloksellinen public-private –toimintamalli
Muita läpileikkaavia teemoja koskeva paneelikeskustelu
Kehittämistehtävän ohjeistus
Osallistujien odotukset ja terveiset järjestäville tahoille

Tampere 6.-7.9.2018 Strategiatyö ja konsernin johtaminen (prof. Arto Haveri)

Toimintaympäristöanalyysi strategiatyön pohjana
Ekosysteemitalous ja oma positio ekosysteemissä
Skenaarioajattelu ja -työskentely strategisen johtamisen työvälineenä
Johtamiskulttuuri, johtamismallit ja johtoryhmätyöskentely

Tampere 18.-19.10.2018  Asiakaskokemus ja kilpailukyvyn rakentaminen, vaikuttavuus (prof. Hannu Saarijärvi)

Mindset-muutos: tuotantolähtöisyydestä asiakaslähtöisyyteen
Asiakastarve, ja –kokemus: markkinoiden segmentointi ja oman tarjoaman positiointi
Kilpailudynamiikka ja markkina-analyysi
Palveluinnovaatiot, palvelujen integraatio

Tampere 21.-22.11.2018 Ekosysteemitalouden uudet toimintamallit (prof. Jan-Erik Johanson)

Yhteistyömallit: alihankinnasta allianssimalleihin
Oman toiminnan yhtiöittäminen
Yritysostot ja fuusiot
Public-private yhteistyön erityispiirteet

Tampere 17.-18.1.2019  Johtamisjärjestelmät ja tuloksellisuuden johtaminen (prof. Jarmo Vakkuri)

Tiedolla johtaminen palveluketjuissa
Johdon informaatio päätöksenteon tukena (taloudellinen ja ei-taloudellinen)
Ohjausmekanismit oman organisaation ja ekosysteemin tuloksellisuuden johtamisessa
Riskienhallinta

Tampere 4.-5.2.2019 Uudistaminen ja ihmisten johtaminen (muutosvalmentaja Päivi Mäkelä)

Uudistava johtamis- ja organisaatiokulttuuri, tapa toimia, sitoutuminen
Osaaminen ja kyvykkyydet
Strateginen viestintä ja vuorovaikutus: kriittiset katkeamiskohdat
Uudistamisen mahdollistajat

Helsinki 2.4.2019 Päätöspäivä (Muutosjohdon akatemia)
Kokoava yhteenveto osallistujien kehittämistehtävien pohjalta
Näkökulmia public-private –toimintamalliin