Professori Jarmo Vakkuri, Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu

Jarmo Vakkuri toimii kunnallistalouden professorina ja julkisen talousjohtamisen tutkimusryhmän johtajana Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa. Vakkurin tutkimusintressit liittyvät kunta- ja julkisen talouden rakenne­muu­tok­­siin, julkisten palvelujen tuottavuuteen ja tuloksellisuuteen, kestävän kaupunkitalouden ymmärtämiseen sekä …