Tampereen yliopisto toteuttaa koulutusohjelman Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen johtajille. Tämän Valtiovarainministeriön Muutosjohdon akatemian nimeämän kohdejoukon lisäksi koulutuksessa on muutamia paikkoja myös muille kuntien ja maakuntien julkisen sekä kolmannen sektorin johtajille ja avainhenkilöille. Tervetuloa mukaan!

Koulutus toteutetaan elokuusta 2018 huhtikuuhun 2019, lähipäiviä on 12 ja koulutusohjelman laajuus on 15 opintopistettä.

Lähiopetus koostuu luento-opetuksesta, case-esityksistä, ryhmäpohdinnoista sekä kouluttajien ja osallistujien yhteisistä keskusteluista. Sitä syventävät kirjallisuus, ryhmäpohdinnat sekä koulutusaiheita käytäntöön soveltavat oppimis- ja kehittämistehtävät.

Kullakin koulutusjaksolla on useita eri kouluttajia, jotka edustavat niin akateemista osaamista kuin käytännön kokemusta julkisten organisaatioiden johtamisesta ja kehittämisestä.

Koulutuksen suorittamisen voi hyödyntää osana EMBA-opintoja EMBA Tampere -johtamiskoulutusohjelmien Public EMBAssa (15 op), KiRa EMBAssa (15 op), Järjestö EMBAssa (15 op) sekä General EMBAssa (10 op).

Lataa Esite_TaY.