Professori Arto Haveri, Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu

Share

Arto Haveri toimii kunnallispolitiikan (kunta- ja alueyhteisöjen johtaminen) professorina Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa. Hän on Executive Master of Public Management -johtamiskoulutuksen eli Public EMBAn ohjelmajohtaja.

Arto Haverin tutkimustyö on kohdistunut etenkin julkisen hallinnon muutokseen ja uudistuksiin, kunnallishallintoon sekä kuntien johtamiseen ja kehittämistyöhön. Tavallisimmin tutkimukset lähtevät liikkeelle julkisen johtamisen käytännön kysymyksistä, ja niihin sisältyy runsaasti eri ministeriöiden tilaamia arviointitutkimuksia hallinnon uudistuksista, erityisesti uudistusten onnistumisista ja epäonnistumisista.

“Kuten kaikissa hallinnonuudistuksissa, myös maakunta- ja soteuudistuksessa olennaisia ovat sekä uudistuksen sisältö että prosessi. Toimivan uudistuksen sisältöjen tulee tietysti olla oikeita ratkaistavana olevien ongelmien kannalta. Mutta myös toteutuksella on tärkeä merkitys, sekä uudistuksen ylätasolla tehtävissä ratkaisuissa, että maakunnissa, kunnissa ja aluehallinnossa tapahtuvassa käytännön toteutuksessa.”

Lue lisää Arto Haverin blogista “Orastavan maakunnan muutosjohtajat –yhdistävää johtajuutta paineistetussa tilassa“.