Professori Jarmo Vakkuri, Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu

Share

Jarmo Vakkuri toimii kunnallistalouden professorina ja julkisen talousjohtamisen tutkimusryhmän johtajana Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa. Vakkurin tutkimusintressit liittyvät kunta- ja julkisen talouden rakenne­muu­tok­­siin, julkisten palvelujen tuottavuuteen ja tuloksellisuuteen, kestävän kaupunkitalouden ymmärtämiseen sekä hybridiorganisaatioiden arvioinnin, mittaamisen ja johtamisen ongelmiin. Parhaillaan Vakkuri johtaa kahta Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta, joista ensimmäinen liittyy tulevaisuuden kaupun­kien hallintaan (Bemine-konsortion osahanke) ja toinen hybridihallinnan ja –organisaatioiden tuloksellisuus­ar­viointiin (HYPER-hanke).

Tutustu tarkemmin Bemine ja HYPER -hankkeisiin.

Jarmo Vakkuri LinkedInissä.