Sote JOKO

Palvelut ja johtaminen uudistuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa (40-60 op)

Ilmoittaudu koulutukseen!

Ajankohtaista

Tervetuloa mukaan SoteJOKO3 (PAJOP3) -täydennyskoulutukseen!

Tampereen yliopiston SoteJOKO -johtamiskoulutusohjelma on monitieteinen ja monitaustaisten, laaja-alainen ja visionääristä ajattelua kehittävä sekä kansalliseen ja kansainväliseen tutkimukseen pohjautuva ja työelämän tarpeeseen sovellettu johtajien täydennyskoulutusohjelma (40 op). Ohjelmassa on myös …