Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman valintakoeaineisto 2018:

1. Ilkka Mäkinen: Informaatiotutkimuksen tie

2. Pekka Isotalus, Jari Jussila ja Janne Matikainen (toim.): Twitter viestintänä, Osa I: Lähtökohtia

3. Reijo Savolainen: Tiedonhankintatutkimuksen lähtökohtia

4. Kalervo Järvelin ja Eero Sormunen: Tiedon tallennus ja haku

5. Mäyrä ym.: Monialainen pelitutkimus

6. Pekka Henttonen, Tuija Kautto ja Marjo Rita Valtonen: Asiakirjatiedon hallinta

7. Terttu Kortelainen: Tieteellinen julkaisutoiminta ja informetrinen tutkimus