Erikoistumiskoulutus on uusi, pitkäkestoinen ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävä koulutusmuoto, joka yhdistää työelämän osaamistarpeita ja korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämisosaamista. Viestinnän erikoistumiskoulutuksen sisältö on kehitetty viiden yliopiston ja alan ammattilaisten välisenä yhteistyönä.

Digitaalisen datan hyödyntäminen viestinnässä, mediassa ja journalismissa erikoistumiskoulutus antaa valmiudet analysoida, arvioida ja kehittää omaa erikoisalaansa meneillään olevan mediamurroksen aikana hyödyntäen tieteellistä tutkimustietoa. Tavoitteena on antaa koulutuksen osallistujille valmiudet datalähtöisten mediatuotteiden ja – palveluiden toteuttamiseen moniammatillisessa tiimissä.

Tampereen yliopisto toteuttaa koulutuksen yhteistyössä Jyväskylän, Turun ja Vaasan yliopiston kanssa.

Tampereen yliopiston yhteistyökumppanit