Koulutuksen ensisijaisen kohderyhmän muodostavat korkeakoulututkinnon suorittaneet jo työelämässä toimivat median, viestinnän ja journalismin ammattilaiset. Koulutukseen voidaan myös ottaa ilman tutkintoa olevia, joilla on alan työkokemusta vähintään viisi vuotta.

Koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake ja toimittamalla samalla tarvittavat liitteet viimeistään 13.1.2019. Liitä verkkosivujen kautta jätettävään hakemukseen skannattuna seuraavat dokumentit:

  • CV, josta käyvät ilmi tutkinnot ja/tai alan työkokemus.
  • Motivaatiokirje (enintään 2 sivua), jossa vastaat seuraaviin kysymyksiin:
    • Miksi haet erikoistumiskoulutukseen?
    • Mitä hyötyä erikoistumiskoulutuksen suorittamisesta on oman asiantuntijuutesi kehittymiselle ja/tai työyhteisöllesi?
    • Millaisena näet tulevaisuuden työsi?

Lisäksi voit liittää hakemukseen seuraavat dokumentit:

  • (mahdollisen) työnantajan suostumus erikoistumiskoulutuksen suorittamiselle ja kehittämishankkeen toteuttamiselle
  • (mahdollisen) työnantajan suosituksen erikoistumiskoulutuksen suorittamiselle

Mikäli et voi toimittaa vaadittuja liitteitä sähköisesti, lähetä ne postitse hakuajan päättymiseen mennessä osoitteeseen: Maritta Harjunpää, Kanslerinrinne 1 (Pinni B2087), 33014 Tampereen yliopisto.

Valintamenettely

Koulutukseen valitaan 18 hakukriteerit täyttävää hakijaa ilmoittautumisjärjestyksessä ja kolme hakijaa varalle.

Koulutukseen ja varasijoille valituille ilmoitetaan tuloksesta sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Mikäli peruutuksia tulee, lähetetään varasijalta koulutukseen valitulle tieto hyväksymisestä mahdollisimman pian.