Opintojaksojen vastuukouluttajat tuovat jakson sisältöön ajankohtaista tutkimuksen ja kehittämisen asiantuntemusta. Tämän lisäksi joillakin opintojaksoilla mukana on myös muita asiantuntijoita.

Esa Sirkkunen
YTM Esa Sirkkunen, koulutuksen sisältöjohtaja ja VR- ja AR-kerronnan menetelmät ja työtavat -opintojakson vastuukouluttaja

Esa Sirkkunen työskentelee tutkijana Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskuksessa (COMET). Hän teki ensimmäisen verkkojournalismia koskevan tutkimuksensa vuonna 1996 ja on siitä lähtien työskennellyt useissa tutkimusprojekteissa joiden teemat liittyvät verkkojournalismiin ja digitaalisuuteen kuten esim. journalismi ja sosiaalinen media, datajournalismi tai journalismi ja virtuaalitodellisuus. Nyt Esa Sirkkunen viimeistelee Internetin ja verkkojournalismin tutkimuksen yhteiskuntatieteellisiä lähtökohtia käsittelevää väitöskirjaansa. Hän on julkaissut yli kuusikymmentä artikkelia ja raporttia aiheinaan muun muassa verkkojournalismi, Internet ja verkkoyhteisöt, sosiaalinen media, osallistumistalous, verkkojulkisuuden rakenteet, verkkojournalismin liiketoimintamallit, yksityisyys tietoverkoissa, verkkovalvonta sekä immersiiviset teknologiat ja journalismi.

Jari Kaivo-Oja
YTM, HTT Jari Kaivo-Oja, Tulevaisuuden ennakointi -opintojakson vastuukouluttaja

Ekonomisti, journalisti ja hallintotieteilijä Jari Kaivo-oja on tulevaisuuden- ja innovaatiotutkimuksen, teknologiaennakoinnin sekä soveltavan ennakointitutkimuksen pitkän linjan asiantuntija. Tutkimusteemoina ovat olleet kansainvälinen energiatalous, ilmastonmuutos, tietoyhteiskuntakehitys, työn tulevaisuus, innovaatiojohtaminen sekä ennakointiin liittyvät menetelmät. Kaivo-oja on toiminut Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusjohtajana ja tutkijana useissa vaativissa ennakointihankkeissa Suomessa ja kansainvälisesti.

https://www.linkedin.com/in/jari-kaivo-oja-66928a47/

Niina Koivunen
KTM, KTT Niina Koivunen, Fasilitoiva johtaminen -opintojakson vastuukouluttaja

Niina Koivunen työskentelee dosenttina ja yliopistotutkijana Vaasan yliopiston johtamisen yksikössä. Koivunen on tutkinut luovia organisaatioita ja asiantuntijaorganisaatiota. Tutkimuksen näkökulmana on johtajuus, johdon kehittäminen ja kollektiivinen asiantuntijuus. Käytettyjä metodeja ovat mm. diskurssianalyysi, etnografia ja esteettinen analyysi.

https://www.univaasa.fi/fi/profile/?view=1041529

Heikki Kuutti
FT Heikki Kuutti, Datan kokoaminen ja analysointi -opintojakson vastuukouluttaja

Heikki Kuutti toimii tutkimuskoordinaattorina Jyväskylän yliopistossa, jossa hän on myös aiemmin opettanut mm. datajournalismia ja julkisuuslain hyödyntämistä toimitustyössä. Hän on lisäksi työskennellyt mm. toimittajana, tiedotuspäällikkönä ja journalistiikan lehtorina. Yhdessä Turo Uskalin kanssa Heikki Kuutti on kirjoittanut teoksen ”Datajournalismin työkäytännöt”.

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/henkilosto/henkilosto/kuutti-heikki

Harri Siirtola
FT Harri Siirtola, Datan visualisointi -opintojakson vastuukouluttaja

Harri Siirtola on vuorovaikutteisen teknologian dosentti ja tutkija Tampereen yliopiston TAUCHI-tutkimuskeskuksessa. Hän on erikoistunut tiedon visualisointiin ja erityisesti vuorovaikutteisten visualisointien kehittämiseen ja analysointiin. Kyseisistä aiheista hän on luennoinut vuodesta 1999 lähtien.

https://people.uta.fi/~harri.siirtola