Kiinnitä keskustelualueen tärkeät viestit

Moodlen keskustelualueella viestit näytetään aikajärjestyksessä niin, että uusin viestiketju on aina ylimpänä. Joskus kuitenkin alueella on viestejä, joiden opettaja haluaisi pysyvän ensimmäisenä koko keskustelun ajan. Tällaisia viestejä voivat olla esim. …

Etäohjausta Funet Tiimillä

Opinnäytetöitään tekevä opiskelijaryhmä on usein jo siinä vaiheessa opintojaan, että kampuksella vietetty aika vähenee. Kuitenkin vertaisryhmän tuki ja opettajan ohjaus ovat edelleen tärkeitä opintojen etenemisessä. Jos halutaan tukea opiskelijoiden paikasta …

Taustakanava keskustelulle luennolla: Todaysmeet

Vuorovaikutteisuuden lisääminen luennolle on haaste, johon onneksi löytyy nykypäivänä apuja eri palveluista. Yksi tapa lisätä vuorovaikutteisuutta on käyttää luennon aikana taustalla jonkinlaista chat-palvelua, johon opiskelijat voivat lisätä ajatuksiaan. Todaysmeet on …